show me the outlets in

vavuniya

sri bodhi dakshinaramaya,
kandy road,
vavuniya

94 0244928331 / 94 0244928332